ÖSZTÖNDÍJFELHÍVÁS

2022-2023 II. félév

Tehetséges budapesti roma diákok tanulmányainak támogatása

ROMANO KHER ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2022/2023 II. félév


A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (a továbbiakban: Romano Kher) nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet a 2022/2023-as tanév második félévére, az alábbi feltételek szerint: A pályázat kiírója és lebonyolítója: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
Az ösztöndíj célja: tehetséges budapesti roma diákok tanulmányainak támogatása
Pályázatot nyújthat be: Budapesten működő alapfokú felső tagozatos 5-8 osztályos tanuló és a középfokú nevelésioktatási intézményben 9-13 osztályos nappali tagozatos tanuló, kivéve a duális képzésben résztvevő, amennyiben:
életvitelszerűen Budapesten lakik (állandó lakcímmel vagy tartózkodási lakcímmel igazolt)
roma nemzetiséghez tartozik,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy hátrányos helyzetű,
halmozottan hátrányos helyzetű,

tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző félév (2022/2023-as tanév, első félév) végén a 3,50 tanulmányi átlagot elérte, és nem volt elégtelen osztályzata.

A pályázat lebonyolításának ütemezése:
a pályázat meghirdetésének határideje: 2023.02.08.
a pályázatok beérkezésének határideje: 2023. 03.08. 12.00 (dél)
a hiánypótlások beérkezésének határideje, a kiértesítéstől számított 4 munkanap.
• a pályázók értesítésének határideje a pályázati döntésről: 2023. március 31.

Az ösztöndíjprogram keretszáma, a program által nyújtott támogatás formái, feltételei:
Ösztöndíjban maximum 40 fő részesülhet.
Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 20 000 Ft (azaz húszezer forint). Az ösztöndíjtámogatás 2023. február hónaptól 2023. június hónapig egy tanulmányi félévre, azaz öt hónapra szól. Havonta utólag kerül folyósításra az ösztöndíj kifizetésének részletszabályairól szóló külön megállapodás (ösztöndíj szerződés) alapján.
Az ösztöndíj megítéléséről ösztöndíj bizottság dönt a pályázati felhívásban nevesített
okiratok és egyéb dokumentumok tartalma alapján.
• Az ösztöndíj folyósítása banki átutalás útján, közvetlenül a tanuló pénzforgalmi számlájára,
amennyiben a tanulónak nincs saját pénzforgalmi számlája, az általa megjelölt, vele egy
háztartásban élő rokon, engedményes számlatulajdonos számlájára történik.
• Az ösztöndíjas vállalja, hogy havonta legalább egy alkalommal részt vesz a Romano Kher
által a program ösztöndíjasainak szervezett közösségi programokon és/vagy egyéni
konzultációkon.

Az elbírálás során előnyt jelent:
• minél magasabb tanulmányi átlag,
• ha a tanuló valamely tantárgyból, vagy bármely művészeti ágban, tudományban, sportban
kiemelkedő eredményt ért/ér el (pl. iskolai/kerületi/fővárosi, országos, nemzetközi
versenyen);
• tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel (tehetséggondozó egyéni
foglalkozás, sportkör, szakkör, tanoda, illetve, művészeti iskola, vagy sportegyesület);

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
Kötelezően csatolandó dokumentumok:

  • a tanuló és a tanuló törvényes képviselője által aláírt ADATLAP
  • a tanuló 2022/2023-es tanév első félévi bizonyítványának hiteles másolata (az iskola képviselőjének aláírásával, az iskola bélyegzőjével ellátva),
  • iskolalátogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás a 2022/2023-as tanévre,
  • a hátrányos helyzetet, a halmozottan hátrányos helyzetet vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igazoló hatályos határozat másolata,
  • a tanuló lakcímkártyájának másolata;
  • a tanuló személyi igazolványának másolata;
  • az iskola (osztályfőnök) PEDAGÓGIAI JELLEMZÉS a vonatkozó ADATLAP szerint (letölthető: www.romanokher.org oldalon),
  • a tanuló által kézzel írt, majd aláírt motivációs levél, amelyben kitér: a tanulmányaira; jövőbeli céljaira; miben segítené az ösztöndíjprogram; ki a roma példaképe, és miért, mit jelent számára a roma identitás; Terjedelme: egy A/4-es oldal. Továbbá örömmel vennénk, ha írna arról is, hogy milyen programokon venne részt szívesen a Romano Kher szervezésében, pl, koncert, tárlatvezetés, kiállítás, filmvetítés, zöldtúra, podcast adás, színdarab, kézműves foglalkozások, néptánc, romani/cigány nyelvklub, kerületi kulturális értékek mentése, stb.
  • aláírt ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT


További csatolható dokumentumok:
• kiemelkedő eredményt tanúsító oklevél másolata,
• tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel igazolása (tehetséggondozó
egyéni foglalkozás, sportkör, szakkör, tanoda, illetve, művészeti iskola, vagy sportegyesület);

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázó pályázata meghiúsul, amennyiben a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételek szerinti szerződéskötés elmarad, vagy a pályázó azt megtagadja. Amennyiben a pályázó a szerződéskötést megtagadja, vagy a szerződéskötésre nyitva álló határidőig a pályázat kiírójával a szerződést nem köti meg, az ösztöndíj folyósítására semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani
• papíralapon, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton az alábbi címre és
megjelöléssel:
Levélcím: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
1431 Budapest 8. Pf:142
A borítékra kérjük feltüntetni: „Romano Kher Tanulmányi Ösztöndíjpályázat”
személyesen átadható a következő címen: Budapest 1134, Róbert Károly krt. 49-51. szám alatt, munkanapokon 9-16:30 óra között. A Romano Kher ideiglenes irodájában, ami az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet épületében található.

A pályázatot a bíráló bizottság nem értékeli, amennyiben:
• a pályázati felhívásban meghatározott határidőn túl került benyújtásra,
• a hiánypótlási felhívásban előírtaknak maradéktalanul nem tesz eleget a pályázó, illetve
• a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
A formailag megfelelő pályázatok esetében hiánypótlására egy alkalommal, a hiánypótlási
felhívás kézhezvételét követő 4 napon belül van lehetőség.
Érdeklődni e-mailben és telefonon lehet: osztondijromanokher@gmail.com
Telefon: 06-20/321-1442

Kedves Látogató!

Honlapunk hamarosan megújul, de addig is minden fontos információt megtaláltok itt a régi honlapunkon. Figyeljétek, mert nemsokára megjelenik ösztöndíj pályázati kiírásunk!

Forgatáshoz statisztákat keresnek

November 3. és november 4. forgatási napokra keresünk egy kis költségvetésű, de nagyon fontos és érzékeny témájú, a 80-as években játszódó szlovák filmbe roma származású statisztákat.

A díjazás sajnos csak 12 ezer forint, viszont belsőben vagyunk a Csepel moziban!

Ide várunk a 12-25 éves korosztályban cigány származású fiatalokat.

Jelentkezz a zoomfilmesmunka@gmail.com címre!

Fotót és telefonszámot küldj, a tárgyba írd bele: CSEPEL

Ezer hála és köszönet!

A Zoom csapata.

ROMANO KHER MŰVÉSZHÁZ MEGNYITÓJA

MEGHIVÓ

PROGRAM IDEJE: 2022. SZEPTEMBER 23. 11:00 – 18:00-IG
HELYSZIN:1077 BUDAPEST, KIRÁLY UTCA 77.

PROGRAMSOROZAT:
MEGNYITÓ BESZÉD: KERPEL-FRONIUS GÁBOR
FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES
KATHY-HORVÁTH LAJOS
ROMANO KHER IGAZGATÓJÁNAK KÖSZÖNTŐJE
CSÓKA JÁNOS – A FŐVÁROSI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉNEK KÖSZÖNTŐJE
MŰSORVEZETŐ – RÓZSA MÓNIKA

GYEREKPROGRAM
ROMA KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLITÁS
6 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR
CSÁNYI DÁVID – SZíNMŰVÉSZ
KLASSZIKUS ZENEI DUÓ
JAZZ TRIÓ
NAGY GUSZTVÁV – íRÓ, KÖLTŐ KÖNYVBEMUTATÓJA
ROSTÁS CSABI ÉS ROSTÁS MÓNI AUTENTIKUS CIGÁNY DALOK

Elhunyt Setét Jenő

Tragikus hírre ébredt ma Magyarország! Ma hajnalra virradó éjszaka elhunyt Setét Jenő, az ország lelkiismerete. 1972-ben született, Sárospatakon nőtt fel egy kereskedő családban. Már egészen fiatal korában az akkoriban ébredő roma mozgalomhoz csatlakozott, tinédzserként már a Phralipe roma szervezet aktivistája volt. Fiatal felnőttként kerül a fővárosba, majd 1995-től, a kezdetektől dolgozik a Roma Polgárjogi Alapítványnál. Szerényen, szorgalmasan végzi a háttérmunkát megszámlálhatatlan kilakoltatási és diszkriminációs esetnél. Hatalmas munkabírása, állhatatossága és tehetsége révén a lakhatási ügyek megkerülhetetlen szakértőjévé válik Magyarországon. A Polgárjogi Alapítvány halványulása után más nagyhírű jogvédő szervezetek veszik igénybe szaktudását, mind a TASZ-nál, mind a NEKI-nél jelentős munkát végez. 2011-ben a legutóbbi népszámlálás idején sokezer aktivista megmozgatásával szervez kampányt, hogy minél többen valljanak roma identitásukról is – óriási sikerrel. Az aktivista hálózatot – bár sokan kapacitálják – nem hajlandó semmiféle politikai játszmára felhasználni, de megteremt belőle egy tíz éve aktív közösséget, amely néhány éve Idetartozunk Egyesület néven szervezetté alakult. Ezzel a közösséggel megszámlálhatatlan rendezvényt és demonstrációt szervez. Megteremti a Roma Büszkeség Napja rendezvényt, amely révén addig soha nem látott nagyságú tömeget tud utcára vinni évről évre egy békés felvonulásra. Hatalmas tömeget sikerül megszerveznie 2020 februárjában a gyöngyöspatai romák és a bírói kar védelmére a parlament elé. Számtalan közéleti vitában is aktívan szerepet vállal, rendszeresen fellép minden elnyomott társadalmi csoport érdekében. Felsorolni is nehéz lenne, hogy mi mindennel járult hozzá a magyar közélethez, de most még nem is tudjuk ezt feldolgozni. Most a gyász ideje van. Hatalmas ember távozott közülünk. Részvétünk Setét Jenő családjának!

forrás: Roma Sajtó Központ