Forgatáshoz statisztákat keresnek

November 3. és november 4. forgatási napokra keresünk egy kis költségvetésű, de nagyon fontos és érzékeny témájú, a 80-as években játszódó szlovák filmbe roma származású statisztákat.

A díjazás sajnos csak 12 ezer forint, viszont belsőben vagyunk a Csepel moziban!

Ide várunk a 12-25 éves korosztályban cigány származású fiatalokat.

Jelentkezz a zoomfilmesmunka@gmail.com címre!

Fotót és telefonszámot küldj, a tárgyba írd bele: CSEPEL

Ezer hála és köszönet!

A Zoom csapata.

Roma tanulmányi ösztöndíj felhívás 2022/2023

A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (a továbbiakban: Romano Kher) nyílt pályázatot hirdet a 2022/2023. évi tanév első félévére ösztöndíj pályázatban való részvételre az alábbi feltételek szerint

A pályázat kiírója: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
Lebonyolítója: Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
Az ösztöndíj célja: tehetséges budapesti roma diákok tanulmányainak támogatása

A pályázat lebonyolításának ütemezése:
• a pályázat meghirdetésének dátuma: 2022. augusztus 23.
• a pályázatok beérkezésének határideje: 2022. szeptember 23. 16 óra
• hiánypótlások beérkezésének határideje: 2022. szeptember 30. 16 óra
• döntés a pályázatokról: 2022. október 14.
• a pályázók értesítésének határideje: 2022. október 21.
• a nyertes pályázókkal való szerződéskötés határideje: 2022. október 28.
• az első havi ösztöndíj utalásának határideje: 2022. november 10.

Az ösztöndíj összege, keretszáma, folyósítása:
• Az ösztöndíjban maximum 40 fő részesülhet.
• Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 20 000 Ft, azaz húszezer forint, mely összeg 2022. szeptember hónaptól 2023. január hónapig, azaz 5 hónapon keresztül, havonta utólag kerül folyósításra az ösztöndíj kifizetésének részletszabályairól szóló külön megállapodás (ösztöndíj szerződés) alapján.
• Az ösztöndíj megítéléséről szakértő bizottság dönt a pályázati felhívásban nevesített okiratok és egyéb dokumentumok tartalma alapján.
• Az ösztöndíj folyósítása banki átutalás útján, közvetlenül a tanuló pénzforgalmi számlájára,
amennyiben a tanulónak nincs saját pénzforgalmi számlája, az általa megjelölt engedményes számlatulajdonos számlájára történik.
• Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas tanuló a pályázat
benyújtásakor szükséges feltételeknek már nem felel meg.

Pályázatot nyújthat be:
Budapesten működő alapfokú felső tagozatos, vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben nappali tagozatos tanuló, amennyiben
• életvitelszerűen Budapesten lakik,
• a roma nemzetiséghez tartozik,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy hátrányos helyzetű,
• tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév (2021/2022-es) végén a 3,50 tanulmányi átlageredményt elérte, és nem volt elégtelen osztályzata,
• más forrásból a 2022/2023-as tanév első felére nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül.

Az elbírálás során előnyt jelent:
• minél magasabb tanulmányi átlag,
• ha a tanuló valamely tantárgyból, vagy bármely művészeti ágban, sportban kiemelkedő
eredményt ért/ér el (pl. iskolai/kerületi/fővárosi versenyen),
• tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel (tehetséggondozó egyéni foglalkozás, sportkör, szakkör, illetve, művészeti iskola, vagy sportegyesület),
• a tanuló valamely budapesti székhelyű/telephelyű tanoda* programjában részt vesz.
*A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény 38/B. § szerinti tanoda szolgáltatást nyújtó szervezet

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

➢ kötelezően csatolandó dokumentumok:

 1. a tanuló és a tanuló törvényes képviselője által aláírt ADATLAP (letölthető: www.eszgsz.hu)
 2. a tanuló 2021/2022-es tanév végi bizonyítványának hiteles másolata (az iskola képviselőjének
  aláírásával, az iskola bélyegzőjével ellátva),
 3. iskolalátogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás a 2022/2023-as tanévre,
 4. a hátrányos helyzetet, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igazoló hatályos
  határozat másolata,
 5. az iskola (osztályfőnök) PEDAGÓGIAI JELLEMZÉS a vonatkozó ADATLAP szerint (letölthető:
  www.eszgsz.hu),
 6. tanuló által kézzel írt, majd aláírt fogalmazása abban a témában, hogy miért jelentkezik az
  ösztöndíjra, mik a jövőbeli tanulmányi tervei, elképzelései arról, hogy mivel szeretne majd
  foglalkozni, illetve milyen tantárgyból/területen ért el kiemelkedő eredményt. A fogalmazás
  terjedelme: egy A/4-es oldal,
 7. aláírt ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT (letölthető: www.eszgsz.hu).

➢ további csatolható dokumentumok:
• kiemelkedő eredményt tanúsító oklevél másolata,
• tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel igazolása,
• tanulói szerződés/igazolás a tanodai programban való részvételről.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázó pályázata meghiúsul, amennyiben a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételek szerinti szerződéskötés elmarad, vagy a pályázó azt megtagadja. Amennyiben a pályázó a szerződéskötést megtagadja, vagy a szerződéskötésre nyitva álló határidőig a pályázat kiírójával a szerződést nem köti meg, az ösztöndíj folyósítására semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

A pályázatot egy példányban, papíralapon, zárt borítékban – személyesen, vagy postai úton – kell benyújtani az alábbi címre és megjelöléssel:

postai úton:
ÉSZGSZ 1555 Budapest 136. Pf. 71.

A borítékon tüntessék fel: „Romano Kher Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat”

vagy személyesen:
ÉSZGSZ 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51. Titkárság
hétfőtől péntekig 8-13 óra között

A pályázatot a bíráló bizottság nem értékeli, amennyiben:
• a pályázati felhívásban meghatározott határidőn túl került benyújtásra,
• a hiánypótlási felhívásban előírtaknak maradéktalanul nem tesz eleget a pályázó, illetve
• a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
A formailag megfelelő pályázatok esetében hiánypótlására egy alkalommal, a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül van lehetőség.

Érdeklődni emailben lehet: romapalyazat@eszgsz.hu

Dokumentumok:

Média: A cigányzenészek dicsőséget és nemzetközi hírnevet hoznak Magyarországnak – Kathy-Horváth Lajos a Boomerlázadásban

forrás: pestitv.pestisracok.hu – 2022. április 18.

“A művész elmondta, hogy hiányos lenne az élete Isten szeretete, támogatása nélkül, és úgy véli, hogy Isten nélkül nem feltétlenül tiszta az alkotás. A cigányságára és magyarságára büszke Kathy–Horváth Lajos már egészen piciként, 5 évesen hegedűt fogott a kezébe, zenész családja és a mesterei pedig mindvégig támogatták abban, hogy művészként kiteljesedhessen. A zenész tehetség fiatal korában ösztöndíjasként 11 évet töltött Párizsban, ahol többek között a világhírű hegedűművész, Yehudi Menuhin asszisztenseként tevékenykedett, aki számos fellépési lehetőséget biztosított neki, a rengeteg tanításon túl. Kathy–Horváth mindig is vágyott haza, Magyarországra, hiszen a cigány zene és kultúra képviselőjeként itt érzi magát teljesen otthon. A hegedűművész munkáját, életművét már számos díjjal elismerték hazánkban, de Kodály után ő az egyedüli, akit az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagjává választott 2014-ben. A zeneszerző rendkívül nagy figyelmet fordít a tehetséggondozásra is, így többek között a Fővárosi Roma Oktatási Kulturális Központ igazgatójaként is segíti a roma fiatalok támogatását, felkarolását.”

Média: Elkezdte a menekültek elszállásolását a főváros – belpol.hu

forrás: belpol.hu – 2022. március 2. – írta: K.Sz.

A bizonytalanságtól félnek leginkább, attól, hogy az éjszaka felkeltik őket és menniük kell – magyarázta Czeglédy Ádám, Józsefváros önkormányzati képviselője. A menekültek fogadása, koordinálása és elszállásolása állami feladat, azonban ennek híján, az érintett önkormányzatok igyekeznek helyt állni. Eképpen tesz Budapest is. Karácsony Gergely főpolgármester szerint jelenleg 120-an vendégeskednek fővárosi intézményben, így a fonyódi Romano Kher táborában is.
Tegnap a Záhonyból indult vonaton 600 ukrajnai menekült érkezett Budapestre. Közülük még az este 38-an kaptak szállást Fonyódon, a Romano Kher táborában. Ugyanis a Fővárosi Önkormányzat utasításba adta, hogy a főváros által fenntartott, vagy tulajdonolt üdülőhelyekre szállásolják el az érkezőket.
Este tízkor ért Fonyódra a fővárosból a busz. Mindenki nagyon fáradt volt, sokan közülük már napok óta utaztak, de mindannyian úgy indultak el, hogy alig tudtak bármit is magukkal hozni, leginkább az van náluk, amiben elindultak – mondta a helyszínen tartózkodó Czeglédy Ádám, Budapest VIII. kerületének önkormányzati képviselője.
Kárpátaljáról érkezett a négy család, kisgyerekekkel, kisbabákkal, és úgy tudni, hogy kedden még harminc fő várható a fonyódi üdülőbe, ami hivatalosan 80 ember elszállásolására alkalmas. A kétszintes épületnek saját zártkertjében focipálya és saját partszakasza van. Az ingatlant a Romano Kher üzemelteti, ez a cég egyébként a Józsefvárosban működik.
„Mindegyikőjük jól beszél magyarul, és ahogy mesélték, az egész település megindult, és aki nem tudott ismerősökhöz menni, azok közül érkeztek ide is. Sajnos elég sokan betegek, megfáztak és kifáradtak. A ruha, pelenka adományok mellett, remélem, tudunk hozni gyorsteszteket is, és már beszéltünk a fonyódi önkormányzattal, rendőrséggel, és ígéretet kaptunk arra, hogy az orvos, leginkább gyerekorvos kijön megvizsgálni őket” – magyarázta Czeglédy Ádám.
A bizonytalanságtól félnek leginkább – folytatta – attól, hogy az éjszaka felkeltik őket és tovább kell menniük, miközben egyikőjük sem tudja, hová is mehetnének. Itt biztonságban vannak, és maradhatnak, amíg szükséges. A másik, ami miatt aggódnak, hogy nem tudnak a többiekről semmit, sem az ismerősökről sem a családtagjaikról, nincs információ azokról sem, akik már átjöttek a határon. Itt, helyben nem tudunk segíteni, ehhez olyan kell, aki tud kapcsolatot létesíteni a kint maradtakkal, ezért segítséget kértünk az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattól is.
„A fonyódiak miután megtudták, hogy itt is vannak elszállásolva menekültek, nagyon kedvesek voltak, felajánlottak adományokat is, amire nagy szükségünk van” – mondta Czeglédy Ádám.
A menekültek fogadása és ellátása állami feladat, ennek ellenére, a rendelkezésére álló eszközeinkkel segítjük a Putyin esztelen agressziója miatt Ukrajnából menekülőket – ezt már a főpolgármester írta posztjában, miután meglátogatta a Fővárosi Önkormányzat által elszállásolt eddigi 120 ukrajnai menekülteket. A kerületi önkormányzatokkal együttműködve, várhatóan további, a főváros tulajdonában lévő fővárosi és vidéki szállásokat fognak megnyitni. Az egyes helyszínek között pedig a BKK segítségével szervezik meg a személyszállítást.
Továbbá a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) amellett, hogy a pályaudvarokon, forgalmas csomópontokban segíti a menekülteket, folyamatosan koordinál a segélyszervezetek és a katasztrófavédelem munkatársaival. A FÖRI arra is készen áll, hogy az éjszakai vonattal érkezőket is el lehessen szállásolni. A Fővárosi Önkormányzat nem kér adományokat a menekültek ellátásához, a főpolgármester segítő szervezetekhez irányítja az adakozókat.

Elhunyt Setét Jenő

Tragikus hírre ébredt ma Magyarország! Ma hajnalra virradó éjszaka elhunyt Setét Jenő, az ország lelkiismerete. 1972-ben született, Sárospatakon nőtt fel egy kereskedő családban. Már egészen fiatal korában az akkoriban ébredő roma mozgalomhoz csatlakozott, tinédzserként már a Phralipe roma szervezet aktivistája volt. Fiatal felnőttként kerül a fővárosba, majd 1995-től, a kezdetektől dolgozik a Roma Polgárjogi Alapítványnál. Szerényen, szorgalmasan végzi a háttérmunkát megszámlálhatatlan kilakoltatási és diszkriminációs esetnél. Hatalmas munkabírása, állhatatossága és tehetsége révén a lakhatási ügyek megkerülhetetlen szakértőjévé válik Magyarországon. A Polgárjogi Alapítvány halványulása után más nagyhírű jogvédő szervezetek veszik igénybe szaktudását, mind a TASZ-nál, mind a NEKI-nél jelentős munkát végez. 2011-ben a legutóbbi népszámlálás idején sokezer aktivista megmozgatásával szervez kampányt, hogy minél többen valljanak roma identitásukról is – óriási sikerrel. Az aktivista hálózatot – bár sokan kapacitálják – nem hajlandó semmiféle politikai játszmára felhasználni, de megteremt belőle egy tíz éve aktív közösséget, amely néhány éve Idetartozunk Egyesület néven szervezetté alakult. Ezzel a közösséggel megszámlálhatatlan rendezvényt és demonstrációt szervez. Megteremti a Roma Büszkeség Napja rendezvényt, amely révén addig soha nem látott nagyságú tömeget tud utcára vinni évről évre egy békés felvonulásra. Hatalmas tömeget sikerül megszerveznie 2020 februárjában a gyöngyöspatai romák és a bírói kar védelmére a parlament elé. Számtalan közéleti vitában is aktívan szerepet vállal, rendszeresen fellép minden elnyomott társadalmi csoport érdekében. Felsorolni is nehéz lenne, hogy mi mindennel járult hozzá a magyar közélethez, de most még nem is tudjuk ezt feldolgozni. Most a gyász ideje van. Hatalmas ember távozott közülünk. Részvétünk Setét Jenő családjának!

forrás: Roma Sajtó Központ

Balogh Paci Ösztöndíjat alapít a Józsefvárosi Önkormányzat

A programban résztvevők vállalják, hogy fellépőként, kiállítóként megjelennek az önkormányzat által szervezett rendezvényeken.

A Józsefvárosi Önkormányzat célja, hogy Józsefváros az erős közösségek közösségévé váljon, ezért új alapokra helyezzük a kerületi roma politikát is.

A kerületi gyermekek képzésének támogatására összpontosítunk, mert ez szolgálja leginkább a roma közösség és Józsefváros jövőjét. Ezt a célt segíti elő az is, ha a helyi roma részvétel és érdekképviselet túlmutat az intézményes kereteken, ha a roma önkormányzat mellett – és reményeink szerint azzal hosszú távon való együttműködésben – teret kapnak a Józsefvárosban tevékenykedő roma szervezetek és a romák integrációjáért dolgozó civil szervezetek, valamint informális, önszerveződő közösségek is.

A Balogh Paci Ösztöndíj egy az eddigi támogatásoknál jobb és hatékonyabb, hosszú távú összművészeti program első lépcsője, melynek célja, hogy fiatal tehetségeinknek pályafutásuk kezdetén valódi segítséget nyújtson.

Célunk, hogy legyenek olyan, az ösztöndíj köré szerveződő közösségi programok, amelyek révén a szélesebb közönség is megismerheti a kerületünkben folyó művészeti műhelymunkát, illetve a roma kultúrát.

A Balogh Paci Ösztöndíj egy évre szól, a pályázatokat két korcsoportban – köz- és felsőoktatásban tanulók, illetve pályakezdők körében – hirdetjük meg három művészeti ágban: zeneművészet, képzőművészet és vizuális művészetek, illetve irodalom és előadóművészetek.

A pályázatok értékelésekor szakmai és szociális szempontokat is figyelembe veszünk.

Az ösztöndíjasok számára rendszeres havi juttatást biztosít majd az önkormányzat, ezen felül szakmai, illetve a menedzsmentben segítő mentorokat is, akik a pályázatok elbírálását is végzik. Az ösztöndíjprogram első évében a zeneművészeti ágban összesen 20, a másik két ágban összesen 5-5 helyet hirdetünk meg.

Az ösztöndíjprogram idén szeptemberben indul, pénzügyi fedezetét a 2022 februári kerületi költségvetés biztosítja.

forrás: Józsefvárosi Önkormányzat

Felhívás! Szarka Tamás: Esthajnal – roma tehetségkutató és szereplőválogatás

Szarka Tamás Kossuth-díjas zeneszerző, zenész roma tehetségkutató felhívást tesz közzé és legújabb, Esthajnal című lemezbemutató koncertjére keres roma vendégelőadókat. Az ősbemutatóra 2022. augusztus 19-én kerül sor Budapesten a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A koncerten közösen lép színpadra Szarka Tamás és zenekara valamint a Parno Graszt.

A szerző az Esthajnal című darab megírásával a magyarországi cigányság autentikus kulturális értékeinek felmutatását, közkincsé tételét tekinti legfontosabb célkitűzésének.

A tehetségkutató műsor célja kettős, és ezért más, mint az ilyen típusú, megszokott tehetségkutatók: egyrészt egy többlépcsős folyamatban felkutatunk és bemutatunk tehetséges roma embereket, másrészt e kiválasztás eredményeként a nyertesek részt vesznek a próbafolyamatban és színpadra lépnek az Esthajnal lemezbemutató koncerten.

Jelentkezni rövid, 2-3 perces videóra rögzített produkciókkal lehet a következő műfajokban, korosztályi megkötés nélkül: szólóének, szólóhangszer, zenekar, szólótánc, tánckarok.

A beküldött pályázati anyagokból felkért zsűri válogatja ki a második forduló résztvevőit. A zsűri által kiválasztott előadóknak az Esthajnal című darab egyik dalát kell majd a második fordulóra megtanulni és előadni, a táncosoknak pedig a megadott zenére koreográfiát készíteni. A második fordulóban már online közönségszavazás is lesz.

A harmadik, döntő fordulóban élőben Budapesten mutatják be produkcióikat a zsűri és a közönség által kiválasztott előadók. A döntőről felvétel készül, melyet online platformokon megosztunk.

Az első forduló jelentkezési határideje: 2022. február 28., éjfél.

Az első fordulóban való részvétel feltétele: a kitöltött és aláírt jelentkezési lap és bemutatkozó videofelvétel beküldése (videofelvétel feltöltése, illetve videó letöltési linkjének küldése) az esthajnal2022@gmail.com e-mail címre.

Esthajnal regisztrációs lap
18 év alattiak jelentkezése csak szülői beleegyezéssel lehetséges!

Esthajnal szülői beleegyezés

A tehetségkutató szervezője: Szarka Tamás Produkció

Felelős személy: Csikmák Mónika manager, sztp@nextra.sk, 06 (30) 891-8183

További információk:
facebook.com/szarkatamas.hu
youtube.com/szarkatamasprodukcio
www.szarkatamas.hu

SZARKA TAMÁS – 40 év címszavakban:
több mint háromezerötszáz koncertet adott a világ huszonkilenc országában,
négy nagykoncertet a Budapest Arénában,
koncertezett a Grammy-díjas Al di Meolával, a Harlem Gospellel,
a méltón világhírű Miklósa Erikával.
Első szimfóniáját 2006-ban mutatta be a Zeneakadémián teltház előtt,
többmilliós YouTube-nézettséget ért el a világhálón,
közel hatszáz dal zeneszerzője és szövegírója.
Egészestés darabokat írt Máriáról, Benyovszky Móricról, Dózsa Györgyről,
megkomponálta az Üvegtigris 2. film zenéjét,
Éden földön című zenés fantasyját 2015-ben mutatta be
a budapesti Nemzeti Színház, és azóta is folyamatosan teltházak előtt játsszák,
megírta a 2018-as augusztus 20-i budapesti tűzijáték grandiózus zenéjét,
mely Szent Istvánról és Magyarországról szól.
2019 óta évente június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján közös éneklésre hívja a világ magyarjait.
2020-ban megszületett Missa Missio című korszakalkotó, szakrális műve.