Choli Daróczi József szoboravató

Kedves Barátaink! 

2023. május 19-én Kiskőrösön Petőfi Sándor műfordítóinak parkjában felavatták Choli Daróczi József szobrát. A roma író, költő, műfordító emlékműve Turán István helytörténész kezdeményezésére a Petőfi 200 emlékév keretében a Roma kapcsolatokért felelős államtitkár Sztojka Attila, és Kiskőrös város önkormányzatának támogatásával valósult meg. Kállai András szobrászművész alkotásának avatásán tiszteletüket tették családtagok, barátok, a roma közélet szereplői, kultúrakedvelő civilek, a város önkormányzatának képviselői, és természetesen a Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház. Miért jelentős dolog ez minden roma számára? Mert Choli Daróczi József több volt nekünk mint költő és műfordító: A kihalás és elmúlás átka alól szabadította fel egy betiltott nép betiltott nyelvét, a cigány nyelvet, a romanit. Lakatos Menyhérttel és Péli Tamással együtt küzdött az anyanyelvi művelődés, a kultúránk, a történeti, tudományos néprajzi kutatások elismeréséért, a cigány értelmiség felemelkedéséért. Jó érzés arra gondolni, hogy gyerekek fognak futkározni a szobor körül, és a város lassan megtanulja nevét, hogy turisták százai fotózkodnak majd előtte, és buszra szállva a telefonjuk segítségével interneten keresgetik, ki is volt az a Choli Daróczi József. És végül, de nem utolsósorban nekünk romáknak lett egy helyünk, ahol összejöhetünk ünnepelhetünk, ahová az utolsó csengetés után, a nyári szünetben elkirándulhatunk a gyermekeinkkel, az unokákkal, hogy meséljünk, hogy emlékezzünk önmagunkra, a költőre, akinek vállán nemzedékek állnak.

Az idézet Hága Antónia a hvg.hu-n megjelent Choli című írásából van.

Szociopoly interaktív színházi társasjáték

Köszönjük a tegnapi Szociopoly előadást a társulatnak és a résztvevőknek! A darab 370 előadáson van túl, a szegénység témája a fókusz. A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Házban tartott előadáson pszichológusok, védőnők, pedagógusok, tanoda vezetők, média szakemberek, civil szervezetek elnökei, önkormányzati dolgozók, szociális munkások, gyerekház munkatársak, közművelődési szakemberek vettek részt.

Romano Kher Filmklub

Meghívó

A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház szeretettel meghívja Önt és partnerét a

Cigányok jönnek „Nem baj, ha az álmaidnak nincsen határa”

című dokumentumfilm vetítésére, amely a Romano Kher Filmklub első alkalma is egyben.

Helyszín: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház

1077 Budapest, Király utca 67. ( Bejárat a Hársfa utca felől)

Időpont: 2023.05.16. (kedd) 16:30

A vetítés során vendégül látjuk a film egyes szereplőit, akikkel lehetőségünk lesz beszélgetni.

Vendégeink:

• Eperjesi Tamás a Magyar Református Szeretetszolgálat Felzárkózási Osztályának vezetője

• Dr. Kocsis Krisztián neurobiológus

• Farkas Zsolt andragógus, HR tanácsadó

• Ferkovicsné Vajda Melinda szociológus, kulturális antropológus

• Oláh Róbert közgazdász, szociálpolitikus

A férőhelyek száma korlátozott, a regisztrációkat a beérkezés sorrendje szerint tudjuk megerősíteni.

Kérjük, részvételi szándékát az rkrendezveny@gmail.com e-mail címre 2023.május 15-ig.

Együttműködő partnerünk: Magyar Református Szeretetszolgálat

Jónás Tamás Kívülálló című könyvének bemutatója

”Jónás Tamás regénye az emberi sodródás elkerülhetetlen felfüggeszthetetlen örvényébe vezet be, hogy megmutassa a szabályszerűségeket, a képleteket. (…) Ez a regény addig merészkedik, ameddig irodalom merészkedhet, hogy megajándékozza olvasóit azzal, amiben még bíznak, amit még remélnek.” Hosszas hallgatás után ezzel a regényével töri meg a csendet Jónás Tamás. A könyvet bemutatja és a szerzővel beszélget: Artner Szilvia író, újságíró.

Nemzetközi Roma Nap Ünnepsége

A rendezvényen az Indiai Nagykövetséget Shri Shyam Sunder Dewani másodtitkár úr fogja képviselni.

A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház nevében szeretettel meghívunk a Nemzetközi Roma Nap alkalmából rendezett ünnepségünkre!
Lośaça aźutǎras sakones! Örömmel várunk minden kedves érdeklődőt!

ÖSZTÖNDÍJFELHÍVÁS

2022-2023 II. félév

Tehetséges budapesti roma diákok tanulmányainak támogatása

ROMANO KHER ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2022/2023 II. félév


A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (a továbbiakban: Romano Kher) nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet a 2022/2023-as tanév második félévére, az alábbi feltételek szerint: A pályázat kiírója és lebonyolítója: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
Az ösztöndíj célja: tehetséges budapesti roma diákok tanulmányainak támogatása
Pályázatot nyújthat be: Budapesten működő alapfokú felső tagozatos 5-8 osztályos tanuló és a középfokú nevelésioktatási intézményben 9-13 osztályos nappali tagozatos tanuló, kivéve a duális képzésben résztvevő, amennyiben:
életvitelszerűen Budapesten lakik (állandó lakcímmel vagy tartózkodási lakcímmel igazolt)
roma nemzetiséghez tartozik,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy hátrányos helyzetű,
halmozottan hátrányos helyzetű,

tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző félév (2022/2023-as tanév, első félév) végén a 3,50 tanulmányi átlagot elérte, és nem volt elégtelen osztályzata.

A pályázat lebonyolításának ütemezése:
a pályázat meghirdetésének határideje: 2023.02.08.
a pályázatok beérkezésének határideje: 2023. 03.08. 12.00 (dél)
a hiánypótlások beérkezésének határideje, a kiértesítéstől számított 4 munkanap.
• a pályázók értesítésének határideje a pályázati döntésről: 2023. március 31.

Az ösztöndíjprogram keretszáma, a program által nyújtott támogatás formái, feltételei:
Ösztöndíjban maximum 40 fő részesülhet.
Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 20 000 Ft (azaz húszezer forint). Az ösztöndíjtámogatás 2023. február hónaptól 2023. június hónapig egy tanulmányi félévre, azaz öt hónapra szól. Havonta utólag kerül folyósításra az ösztöndíj kifizetésének részletszabályairól szóló külön megállapodás (ösztöndíj szerződés) alapján.
Az ösztöndíj megítéléséről ösztöndíj bizottság dönt a pályázati felhívásban nevesített
okiratok és egyéb dokumentumok tartalma alapján.
• Az ösztöndíj folyósítása banki átutalás útján, közvetlenül a tanuló pénzforgalmi számlájára,
amennyiben a tanulónak nincs saját pénzforgalmi számlája, az általa megjelölt, vele egy
háztartásban élő rokon, engedményes számlatulajdonos számlájára történik.
• Az ösztöndíjas vállalja, hogy havonta legalább egy alkalommal részt vesz a Romano Kher
által a program ösztöndíjasainak szervezett közösségi programokon és/vagy egyéni
konzultációkon.

Az elbírálás során előnyt jelent:
• minél magasabb tanulmányi átlag,
• ha a tanuló valamely tantárgyból, vagy bármely művészeti ágban, tudományban, sportban
kiemelkedő eredményt ért/ér el (pl. iskolai/kerületi/fővárosi, országos, nemzetközi
versenyen);
• tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel (tehetséggondozó egyéni
foglalkozás, sportkör, szakkör, tanoda, illetve, művészeti iskola, vagy sportegyesület);

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
Kötelezően csatolandó dokumentumok:

  • a tanuló és a tanuló törvényes képviselője által aláírt ADATLAP
  • a tanuló 2022/2023-es tanév első félévi bizonyítványának hiteles másolata (az iskola képviselőjének aláírásával, az iskola bélyegzőjével ellátva),
  • iskolalátogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás a 2022/2023-as tanévre,
  • a hátrányos helyzetet, a halmozottan hátrányos helyzetet vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igazoló hatályos határozat másolata,
  • a tanuló lakcímkártyájának másolata;
  • a tanuló személyi igazolványának másolata;
  • az iskola (osztályfőnök) PEDAGÓGIAI JELLEMZÉS a vonatkozó ADATLAP szerint (letölthető: www.romanokher.org oldalon),
  • a tanuló által kézzel írt, majd aláírt motivációs levél, amelyben kitér: a tanulmányaira; jövőbeli céljaira; miben segítené az ösztöndíjprogram; ki a roma példaképe, és miért, mit jelent számára a roma identitás; Terjedelme: egy A/4-es oldal. Továbbá örömmel vennénk, ha írna arról is, hogy milyen programokon venne részt szívesen a Romano Kher szervezésében, pl, koncert, tárlatvezetés, kiállítás, filmvetítés, zöldtúra, podcast adás, színdarab, kézműves foglalkozások, néptánc, romani/cigány nyelvklub, kerületi kulturális értékek mentése, stb.
  • aláírt ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT


További csatolható dokumentumok:
• kiemelkedő eredményt tanúsító oklevél másolata,
• tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel igazolása (tehetséggondozó
egyéni foglalkozás, sportkör, szakkör, tanoda, illetve, művészeti iskola, vagy sportegyesület);

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázó pályázata meghiúsul, amennyiben a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételek szerinti szerződéskötés elmarad, vagy a pályázó azt megtagadja. Amennyiben a pályázó a szerződéskötést megtagadja, vagy a szerződéskötésre nyitva álló határidőig a pályázat kiírójával a szerződést nem köti meg, az ösztöndíj folyósítására semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani
• papíralapon, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton az alábbi címre és
megjelöléssel:
Levélcím: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
1431 Budapest 8. Pf:142
A borítékra kérjük feltüntetni: „Romano Kher Tanulmányi Ösztöndíjpályázat”
személyesen átadható a következő címen: Budapest 1134, Róbert Károly krt. 49-51. szám alatt, munkanapokon 9-16:30 óra között. A Romano Kher ideiglenes irodájában, ami az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet épületében található.

A pályázatot a bíráló bizottság nem értékeli, amennyiben:
• a pályázati felhívásban meghatározott határidőn túl került benyújtásra,
• a hiánypótlási felhívásban előírtaknak maradéktalanul nem tesz eleget a pályázó, illetve
• a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
A formailag megfelelő pályázatok esetében hiánypótlására egy alkalommal, a hiánypótlási
felhívás kézhezvételét követő 4 napon belül van lehetőség.
Érdeklődni e-mailben és telefonon lehet: osztondijromanokher@gmail.com
Telefon: 06-20/321-1442

Kedves Látogató!

Honlapunk hamarosan megújul, de addig is minden fontos információt megtaláltok itt a régi honlapunkon. Figyeljétek, mert nemsokára megjelenik ösztöndíj pályázati kiírásunk!

Forgatáshoz statisztákat keresnek

November 3. és november 4. forgatási napokra keresünk egy kis költségvetésű, de nagyon fontos és érzékeny témájú, a 80-as években játszódó szlovák filmbe roma származású statisztákat.

A díjazás sajnos csak 12 ezer forint, viszont belsőben vagyunk a Csepel moziban!

Ide várunk a 12-25 éves korosztályban cigány származású fiatalokat.

Jelentkezz a zoomfilmesmunka@gmail.com címre!

Fotót és telefonszámot küldj, a tárgyba írd bele: CSEPEL

Ezer hála és köszönet!

A Zoom csapata.